Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ร้องเรียนร้องทุกข์
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)
งานกิจการสภาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


enlightenedข่าวประชาสัมพันธ์  enlightened
รายงานผลการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมา... (03 ก.ย. 2565)  
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ. พ.ศ.2564 (29 เม.ย. 2565)  
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ.2565 (29 เม.ย. 2565)  
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (28 เม.ย. 2565)
คู่มือการปฏิบัติงาน ร้องเรียนร้องทุกข์ (28 เม.ย. 2565)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 (28 เม.ย. 2565)
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและ งานสารบรรณ (27 เม.ย. 2565)
กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256... (27 เม.ย. 2565)
แผนปฎิบัติการป้องการทุจริต ปี 2565 (27 เม.ย. 2565)
แผนปฎิบัติการป้องการทุจริต ปี 2565 (27 เม.ย. 2565)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต อบต.ยาง พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (22 เม.ย. 2565)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต อบต.ยาง พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (22 เม.ย. 2565)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยา... (22 เม.ย. 2565)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง (22 เม.ย. 2565)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 (21 เม.ย. 2565)
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ 2565 (08 เม.ย. 2565)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2565 (06 เม.ย. 2565)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (04 เม.ย. 2565)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ ปี 2565 (04 เม.ย. 2565)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565 (04 เม.ย. 2565)
Responsive image
enlightenedกิจกรรมโครงการ อบต.ยาง enlightened

ประชาสัมพันธ์การประเมินคว... (09 พ.ค. 2565)  

ในวันที่ 6 เมษายน 2565 ณ ... (06 เม.ย. 2565)  

โครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไ... (18 มิ.ย. 2564)  

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (19 เม.ย. 2564)

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่... (23 มี.ค. 2564)

กีฬาปีใหม่อำเภอบรบือ ปี ๒... (07 ม.ค. 2564)

กีฬาปีใหม่อำเภอบรบือ ปี ๒... (07 ม.ค. 2564)

การดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ... (30 เม.ย. 2563)

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติให้... (13 มี.ค. 2563)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ... (11 ก.พ. 2563)

กีฬาภายใน ประจำปีงบประมาณ... (13 พ.ย. 2562)

ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกร... (10 พ.ย. 2562)

กฐินสามัคคี อำเภอบรบือ ทอ... (10 พ.ย. 2562)

กีฬาภายใน ตำบลยาง (25 ต.ค. 2562)

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช (23 ต.ค. 2562)

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาส... (31 ก.ค. 2562)

พิธีถวายพรชัยมงคลวันเฉลิม... (28 ก.ค. 2562)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒ... (08 ก.ค. 2562)

โครงการปกป้องและเชิดชูสถา... (19 มิ.ย. 2562)

โครงการจิตอาสา ณ โรงเรียน... (14 มิ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝายน้ำล้นลำห้... (24 พ.ค. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายลำห้วยโสกตอนล่างแ... (24 พ.ค. 2565)  
ประกาศราคากลางในการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแดงตอนล่างแบบ มข.2527 อบต.ยาง อ.บรบือ ... (11 พ.ค. 2565)  
ประกาศราคากลางในการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยโสกตอนล่างแบบ มข.2527 อบต.ยาง อ.บรบือ ... (11 พ.ค. 2565)
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (29 เม.ย. 2565)
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาค... (21 เม.ย. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (08 เม.ย. 2565)
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายบ้านแดงใหม่ หมู่ที่ 15 ลำห้วยเสียว (18 ธ.ค. 2564)
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายบ้านโพธิทอง หมู่ที่ 7 - ลำน้ำเสียว (18 ธ.ค. 2564)
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายบ้านแดง หมู่ที่ 2 ลำห้วยเสียว (30 พ.ย. 2564)
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายบ้านยาง หมู่ที่ 1 - ลำห้วยโสก (30 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายบ้านโพธิ์ทอง ม. 7 (15 พ.ย. 2564)
จ้างเหมาซ่อมแซมถนน(งานปรับเกรดถนน) ภายในตำบลยาง จำนวน 12 สาย (29 ต.ค. 2564)
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางจากถนนบ้านโนนสมบูรณ์-เชื่อมบ้านหนองบ... (28 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโ... (28 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโ... (28 ต.ค. 2564)
ประกาศขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (28 ต.ค. 2564)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (15 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 4 ปี2564 (15 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (08 ต.ค. 2564)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th