Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 มี.ค. 2562
ถึง
01 เม.ย. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพิ่มเติมปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มี.ค. 2562
ถึง
29 มี.ค. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพิ่มเติมปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 มี.ค. 2562
ถึง
12 มี.ค. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพิ่มเติมปี ๒๕๖๑
18 ต.ค. 2561
ถึง
25 ต.ค. 2561
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศผู้ชนะราคา ปี ๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลยาง
12 ต.ค. 2561
ถึง
19 ต.ค. 2561
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศผู้ชนะราคา ปี ๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ในงานกีฬาภายในตำบลยาง ประจำปี พ.ศ. 2561
09 ต.ค. 2561
ถึง
16 ต.ค. 2561
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศผู้ชนะราคาปี ๒๕๖๒ จัดชื้ออุปกรณ์กีฬา
09 ต.ค. 2561
ถึง
16 ต.ค. 2561
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศผู้ชนะราคา ปี ๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่แข่งขันกีฬาภายในตำบลยาง ประจำปี พ.ศ. 2561
05 ต.ค. 2561
ถึง
30 พ.ย. 2561
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
05 ต.ค. 2561
ถึง
12 ต.ค. 2561
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศผู้ชนะราคาปี ๒๕๖๒ จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ ๑
05 ต.ค. 2561
ถึง
12 ต.ค. 2561
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศผู้ชนะราคาปี ๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในโครงการส่เสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการรณรงค์ปลูกปอเทือง

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th