Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ร้องเรียนร้องทุกข์
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)
งานกิจการสภาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 พ.ค. 2565
ถึง
27 พ.ค. 2565
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายลำห้วยโสกตอนล่างแบบ มข.2527 องค์การบริการส่วนตำบลยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
24 พ.ค. 2565
ถึง
27 พ.ค. 2565
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝายน้ำล้นลำห้วยแดงตอนล่างแบบ มข.2527 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
11 พ.ค. 2565
ถึง
27 พ.ค. 2565
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศราคากลางในการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยโสกตอนล่างแบบ มข.2527 อบต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
11 พ.ค. 2565
ถึง
27 พ.ค. 2565
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศราคากลางในการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแดงตอนล่างแบบ มข.2527 อบต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
29 เม.ย. 2565
ถึง
12 พ.ค. 2565
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
21 เม.ย. 2565
ถึง
27 พ.ค. 2565
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม2565
08 เม.ย. 2565
ถึง
12 พ.ค. 2565
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. 65- มี.ค. 65
18 ธ.ค. 2564
ถึง
25 พ.ค. 2565
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายบ้านโพธิทอง หมู่ที่ 7 - ลำน้ำเสียว
18 ธ.ค. 2564
ถึง
25 พ.ค. 2565
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายบ้านแดงใหม่ หมู่ที่ 15 ลำห้วยเสียว
30 พ.ย. 2564
ถึง
18 พ.ค. 2565
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายบ้านยาง หมู่ที่ 1 - ลำห้วยโสก

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th